Matrícula i preus

Per poder-te matricular en el Pla de formació has d'haver superat el Curs d'iniciació.

Matrícula

La matrícula serveix per reservar plaça i definir els possibles horaris abans de començar les classes. Només et pots matricular si has superat el curs d'iniciació.

Si vols fer el curs d'iniciació sol·licita una entrevista.

Per ser coherents amb el seguiment individualitzat del nostre sistema pedagògic, els cursos tenen places limitades (16 persones per grup).

El preu de la matrícula és de 60 euros . A més de la inscripció i el pagament de matrícula, cal portar dues fotos de carnet i una fotocòpia del DNI.

 

Preus

Els pagaments es poden fer per domiciliació bancària (només els trimestrals/anuals), amb xecs bancaris o en efectiu.

El pagament es farà efectiu els deu primers dies de cada mes, trimestre o curs anual, si es paga per trimestres o per curs anual.

Primer i segon curs

El curs comença el 6 d'octubre de 2014 i acaba el 26 de juny de 2015. El preu és de 300 euros/mes.
El pagament es pot fer trimestral i s'hi aplicarà un 6% de descompte: 850 euros/trim (283 euros/mes).
També es pot fer anual i s'hi aplicarà un 15% de descompte: 2.400 euros (265 euros/mes).

Tercer i quart curs

El curs comença el 6 d'octubre de 2014 i acaba el 26 de juny de 2015. El preu és de 270 euros/mes.
El pagament es pot fer trimestral i s'aplicarà un 8% de descompte, 750 euros (250 euros/mes).
També es pot fer anual i s'aplicarà un 13% de descompte, 2.150 euros (238 euros/mes).