Crèdits del web

Realització del web

Tractament del contingut, estructura i disseny: Eugeni Bofill i Rosa ÁLvarez

Integració: Joan Vega de Inte

Correcció i traducció: Oriol Rogent

I tot l'equip de Nancy Tuñón · Jordi Oliver, escola d'actors

© Nancy Tuñón, escola d'actors, SL 2020