Horaris, matrícula i preu

T'oferim horaris flexibles perquè el nostre pla de formació sigui compatible amb altres activitats.

Per poder-te matricular en el Pla de formació has d'haver superat el curs d'iniciació-accés al Pla de formació.


Horari

Per fer les nou hores i mitja setmanals de classe, pots triar entre horari de matí, tarda o nit, dos, tres o quatre dies per setmana.

Aquests grups i horaris, pel curs 2019-2020, són provisionals i poden variar en funció de la matrícula.

Primer

GRUP DIES HORARI
A

Dilluns

Dimecres 
Divendres

09:45h a 14:00h

09:45h a 14:00h
10:00h a 11:30h

C

Dilluns

Dijous 
Divendres

09:45h a 14:00h

09:45h a 14:00h
12:00h a 13:30h

B

Dimarts

Dimecres

Dijous

09:45h a 14:00h

09:45h a 11:15h

09:45h a 14:00h

X

Dimarts
Dimecres

Dijous

11:30h a 14:00h
09:45h a 14:00h

09:45h a 13:00h

Z

Dilluns

Dimarts

Divendres

09:45h a 11:15h

09:45h a 14:00h

09:45h a 14:00h

D Dilluns
Dimarts
15:45h a 21:30h
16:00h a 20:30h
E Dimarts
Dijous
15:45h a 21:30h 
16:00h a 20:30h
K

Dilluns 
Dimercres

Dijous

16:00h a 20:30h
16:00h a 18:30h

15:45h a 19:00h

F

Dimarts
Dimecres

Dijous

17:15h a 21:30h
19:00h a 20:00h

19:00h a 21:30h

H

Dimarts

dimecres

Dijous

19:00h a 22:00h

17:15h a 21.30h

19:00h a 21:30h


Segon

GRUP DIES HORARI
M

Dilluns

Dimarts 
Dijous

09:45h a 14:00 h 

09:45h a 11:15h
09:45h a 14:00h

X

Dilluns

Dmecres  
Divendres

11:30h a 14:00

09:45h a 14:00 h
09:45h a 13:00 h

Y

Dimarts

Dijous

Divendres

09:45h a 14:00 h

09:45h a 14:00 h
09:45h a 11:15 h

SN

Dilluns

Dimarts 
Dimecres

09:45h a 11:15 h

09:45h a 14:00 h

09:45h a 14:00 h

T

Dilluns
Dimecres

16:00h a 22:00 h
16:00h a 20:30 h
V Dimarts 
Dijous
15:45h a 21:30 h
16:00h a 20:30 h
N

Dilluns 
Dimarts

Dijous

19:00h a 22:00 h
19:00h a 21:30 h

17:15h a 21:30h 


Tercer curs

GRUP DIES HORARI
M

Dilluns

Dimecres
Divendres

09:45h a 14:00 h
11:30h a 14:00 h

09:45h a 11:15h

X

Dimarts

Dijous

Divendres

09:45h a 14:00h

09:45h a 14:00h

11:30h a 14:00h

T

Dilluns
Dimarts

dimecres

Dijous

16:00h a 18:30 h

16:00h a 18:30 h

15:45h a 18:45h
16:00h a 18:30 h

N

Dilluns
Dimarts

Dimecres

Dijous

19:00h a 21:30 h

19:00h a 21:30 h
19:00h a 22:00 h

19:00h a 21:30 h

 

Grups

Els nostres grups són reduïts, amb un màxim de 16 persones, per poder fer un seguiment continu i individualitzat de cada alumne.


Calendari Curs 2020-21

El curs comença el 5 d’octubre de 2020 i acaba el 30 de juny de 2021

Vacances 

Nadal: del 24 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 29 de març al 5 d'abril de 2021, ambdós inclosos.

Avaluacions

Primera setmana de febrer.

Darrera setmana de juny.


Preu

1r i 2n

Matrícula 60 €

Mensual 360 €. Nou mensualitats.

Trimestral 1.000 €. Tres pagaments. 

Anual 2.800 €. Un pagament. 

3r

Matrícula 60 €

Mensual 400 €. Nou mensualitats.

Trimestral 1.100 € Tres pagaments

Anual 3.150 €. Un pagament. 

Pagament

Els pagaments poden ser mensuals, trimestrals i anuals, i es poden fer amb xec, en efectiu o per transferència. Només en el cas de triar el pagament trimestral o anual també es podrà pagar per domiciliació bancària.

El pagament es farà efectiu els deu primers dies de cada mes, trimestre o curs anual.

La matriculació a qualsevol dels cursos del Pla de Formació de l'Actor implica un compromís anual i l’assitència és obligatòria. Els pagaments serán a compte de la totalitat del curs, sota cap circumstància es tornaran els diners.


Matriculació

1r

Des de el 29 de juny

Per formalitzar la matrícula, has de fer el pagament, omplir el full d'inscripció i portar dues fotos de carnet i una fotocòpia del DNI.

Recorda que has d’haver superat el Curs d'iniciació - accés al Pla de formació.


2n i 3r

Dese de el 29 de juny

Informa’t

Per reservar plaça o per a més informació pots telefonar al (34) 93 237 08 30, escriure’ns, o bé venir a visitar-nos a l’Estudi.

Destacat

Cursos complementaris. 
Cursos per a completar la teva formació.