Esquema del programa obligatori

 

 

Interpretació teatral 

Tècniques
del cos 
Tècniques
de la veu  
Dicció catalana   
Dicció castellana 
Interpretació
davant la càmera  
Hores a la
setmana
1r Treball de l'actor sobre
si mateix I
(Exercicis individuals)
Treball escènic I
(Exercicis col·lectius)
Preparació corporal
i ús de l’espai
Entrenament
de la veu
com a instrument
Dicció
catalana
  9,5 h.
2n Treball de l'actor sobre
si mateix II
(Exercicis individuals)
Treball escènic II
(Exercicis col·lectius)
Entrenament
sensible i
creatiu del cos
La veu com
element expressiu
i comunicatiu
Dicció 
castellana
  9,5 h.
3r I. Tallers d’escenes 
II. Mostres de teatre 
III. Escenes de creació pròpia
Construcció
de personatges
La veu en la creació
del personatge
  I. Preparació de càstings 
II. Tècniques 
III Recursos interpretatius
10,5 h.
  2,5 h. 2,5 h. 1,5 h. 1,5 h. 1,5 h. 2,5 h.  

Descarrega't l'esquema en pdf

<< Torna a Programa i matèries