El professorat

NURIA CATALÀ

Graduada per l’Institut del Teatre de Barcelona en dansa clàssica i contemporània (1987). Forma part de la companyia Danat Dansa entre 1988 i 1991, estrenant l’espectacle “El cel està enrajolat”. Entre 1991 i 1996 forma part de la companyia “Trànsit” estrenant “El pols de l’Àngel”, “Benvingudes” i “In illo tempore”.

Paral·lelament, cursa estudis de teatre a l’escola NANCY TUÑÓN JORDI OLIVER entre el 1991 i el 1994, on en finalitzar la formació, entra a formar part de l’equip docent.

Creeu el programa d’interpretació del curs de preparatori, així com tota la preparació corporal de l’escola per adaptar-la a les particularitats del sistema de treball.

Al llarg dels anys fa classes d’interpretació escènica nivell I i II, treball intern nivell I i II, i les classes de cos dels nivells I, II i III, essent avui dia la cap d’estudis de l’escola .

Continua estudis paral·lels a l’institut CARL ROGERS de Barcelona cursant diferents màsters; Màster en psicoteràpia centrat en la persona (2014), màster en assessorament psicològic Gestalt (2017), màster en psicoteràpia sensoriomotriu, nivell I (2022) i nivell II (2024).