Formació de l’actor

Matèries

El nostre programa es basa en un entrenament en diverses matèries que et permetran investigar els teus nous registres expressius.

Faràs una recerca dels teus mecanismes interpretatius, en un procés d’assaig i error, que requereix un treball continuat i compromès.
Potenciaràs l’instint d’actor i desenvoluparàs uns hàbits escènics que després faràs servir de manera espontània.

Preparació interna de l’actor

Aprendràs a crear estímuls sensibles i imaginatius per generar accions i emocions teatrals.

Interpretació escénica

Investigaràs els teus recursos actorals,combinant exercicis d’improvisació, de creació de personatges i de treball amb textos teatrals.

Interpetació davat la càmera

Experimentaràs com es treballa davant de la càmera aplicant tots els recursos apresos en la interpretació escènica.

Entrenament del cos

Realitzaràs exercicis encaminats a prendre consciència del teu cos i a fer-ne un instrument expressivament dúctil.

Entrenament de la veu

Trobaràs la teva veu natural i aprendràs a articular-la, modular-la i projectar-la tal com requereixi l’escena.

Dicció Catalana

T’iniciaràs en l’art de dir bé perquè puguis dibuixar tots els colors d’un text.

Dicció Castellana

T’iniciaràs en l’art de dir bé perquè puguis dibuixar tots els colors d’un text.

Tens dubtes?

¿Vols venir a conèixer-nos?