Formació de l’actor

Interpretació davant la càmera

Descobriràs com es treballa davant la càmera aplicant tots els recursos apresos en la interpretació escènica.

El nostre mètode d’interpretació és especialment adequat per treballar davant la càmera, ja que està basat en la veritat, la continuïtat en la línia de pensament i en la connexió emocional en l’actuació.

El treball davant la càmera demana gran precisió tècnica i al també un bon control emocional, que has d’haver entrenat prèviament. Per això comencem el treball davant de la càmera a partir del segon curs del programa de Formació de l’Actor.

Com s'organitza

Segon curs
-Taller d’iniciació en el treball davant la càmera.

Durant un trimestre del segon curs de la formació faràs un primer acostament a la tècnica de la interpretació en aquest mitjà.

Tercer curs
Treballaràs en tres tallers trimestrals diferents:
– Preparació de càsting
Aprendràs a buscar i a actuar els monòlegs més adients per a les teves característiques personals com actor i a preparar diversos tipus de càsting.
– Taller de tècniques de cinema i televisió
Un realitzador o director de cinema professional t’ensenyarà les pautes bàsiques de l’actuació davant la càmera.
– Taller de recursos d’ofici d’actor davant la càmera
Un actor professional amb experiència audiovisual et transmetrà els recursos d’ofici per resoldre problemes concrets d’interpretació.

Dedicació setmanal

Segon curs: 2,5 hores (durant un trimestre) 

Tercer curs: 2,5 hores

Tens dubtes?

¿Vols venir a conèixer-nos?