Formació de l’actor

Interpretació escènica

Reprodueix vídeo

Investigaràs els teus recursos actorals, combinant exercicis d’improvisació, de creació de personatges i de treball amb textos teatrals. Els exercicis són en parella o en grup.

Com s'organitza

Primer curs

Potenciaràs el teu instint escènic combinant exercicis d’improvisacions  i de construcció de personatges amb la interpretació de textos d’escenes teatrals que presentaràs en públic.

Segon curs

Començaràs fent improvisacions col·lectives amb de personatges de creació pròpia i acabaràs fent una escena de drama contemporani que mostraràs a públic.

Tercer curs

És el curs de professionalització i està estructurat en base a tres tallers escènics que es mostren en públic: – Comèdia – Teatre de l’absurd – Mostres en un teatre d’escenes dramàtiques.

Dedicació setmanal

Primer curs: 2,5 hores

Segon curs: 2,5 hores 

Tercer curs: 5 hores

Tens dubtes?

¿Vols venir a conèixer-nos?