TEATRE PER A JOVES

Programa per cursos

Programa de 1er

L’objectiu del primer curs és poder aconseguir un grau suficient de desinhibició i de confiança en escena per poder expressar-te i seguir els impulsos creatius amb llibertat i seguretat. Es comença a fer el treball de creació de personatges.

Primer Trimestre

Fareu diverses  improvisacions teatrals per descobrir noves possibilitats expressives i millorar el coneixement del propi cos i la pròpia veu.

Segón Trimestre

Treballareu la creació de personatges utilitzant diverses fonts d’inspiració (vestuari, animals, els quatre elements, etc.) per tal de desenvolupar el vostre imaginari i la vostra creativitat.

Tercer Trimestre

Preparareu un esquetx individual de creació pròpia. Amb aquest exercici tindreu l’oportunitat de desenvolupar les vostres idees i posar en pràctica els coneixements assolits al llarg de l’any.

Finalitzareu el curs amb exercicis davant la càmera, per tal de començar a familiaritzar-vos amb aquest altre codi interpretatiu.

Programa de 2on

L’objectiu principal del segon curs és aprofundir en el joc escènic i en el treball amb textos teatrals i cinematogràfics.

Primer Trimestre

Actuareu improvisacions més complexes i col·lectives (sereu més de dues persones en escena) i d’aquesta manera treballareu l’escolta activa, la gestió de l’espai escènic, la capacitat de saber donar el focus al company i de reclamar-lo quan sigui necessari. Alguns dels exercicis es faran davant la càmera.

Segón Trimestre

Treballareu a partir del text d’una escena teatral. Amb aquest text haureu de crear una situació escènica concreta per potenciar la vostra imaginació.

Tercer Trimestre

Finalment interpretareu noves escenes i les presentareu en una mostra a públic a l’escola. 

Així comenceu a experimentareu la situació teatral davant de públic.

Pprograma de 3er

L’objectiu del tercer curs és aconseguir un grau més elevat de desinhibició i de confiança que us permeti incrementar la vostra creativitat. S’assajaran obres teatrals de diversos gèneres i es treballarà la construcció i l’encarnació dels personatges.

Primer Trimestre

Preparareu una escena d’un text de teatre clàssic. Per tal d’assolir la comprensió i assimilació d’aquest text i per poder aproximar-vos a les situacions escèniques, creareu una posta en escena més moderna. Ho presentareu en una mostra a públic a l’escola.

Segón i Tercer Trimestre

El segon i tercer trimestre assajareu, de forma col·lectiva, una obra teatral contemporània. Es farà una funció en un teatre de Barcelona.

Programa de 4art

El quart i darrer curs de la formació de joves és una aproximació dels joves al mètode de treball del Programa d’adults i serveix com a preparació pels alumnes que es volen presentar a les proves d’accés del Pla de Formació Professional de l’escola.

Malgrat els objectius d’aquest curs, no és necessari voler entrar al Pla de Formació per fer-lo. El curs és obert a tots els alumnes que, després de tercer, vulguin continuar gaudint de l’actuació i seguir aprenent teatre.

Fareu exercissis per descobrir i experimentar els processos emocionals dels personatges, i desenvolupareu l’adaptació, el sentit de veritat, l’imaginari concret, el monòleg intern i la particularització en la interpretació dels textos.

També seguireu treballant davant la càmera.

Altres serveis i avantatges

  • Formareu part de la nostra borsa de treball i càstings.
  • Rebreu el material enregistrat a classe de càmera.
  • En acabar aquest curs us farem fotos per un Book professional.

Tens dubtes?

¿Vols venir a conèixer-nos?